logo kontaktní centrum
vchod do kontaktního centra Vstup do budovy kontaktního centra
v Lidické ulici.
dekorace top

Programy všeobecné primární prevence /VPP/

Program všeobecné primární prevence je realizován ve třídách, kde nedošlo ze strany pedagoga školy ke zjištění přítomnosti problému k danému tématu.

Dlouhodobý program všeobecné primární prevence

Jedná se o kontinuální a komplexní preventivní program určený pro žáky druhého stupně základních škol, základních škol praktických, základních škol speciálních a víceletých gymnázií.

Návrh dlouhodobého program všeobecné primární prevence

Časová dotace jednoho bloku jsou tři vyučující hodiny

6. třída

1. pol. Vztahy v kolektivu a prevence šikany
2. pol. Nebezpečí zvané drogy - alkohol a kouření

7. třída

1. pol. Zdravý životní styl – netholismus, kyberšikana
2. pol. Umění komunikace – umět říct svůj názor

8. třída

1. pol. Závislost a závislostní jednání
2. pol. Sex a mezilidské vztahy

9. třída

1. pol. Zdravý životní styl - poruchy příjmu potravy a sebepoškozování
2. pol. Svoboda a odpovědnost - práva a povinnosti v budoucnu 

Cena: Pro litoměřické školy zdarma/1050 Kč za blok
(přednášky jsou financované z rozpočtu prevence kriminality odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Litoměřice)

Časová dotace bloku: 3 vyučující hodiny

Lektor: Bc. Martin Havelka

Interaktivní semináře pro střední školy

1. a 3. ročníky gymnázií, SŠ a SOU.

Program všeobecné primární prevence je realizován ve třídách, kde nedošlo ze strany pedagoga školy ke zjištění přítomnosti problému k danému tématu.

Tyto interaktivní semináře reagují na konkrétní zakázku vzdělávací instituce, program je určen pro 1 až 3. ročník středních škol. Jedná se o hodinový interaktivní seminář.

Jednotlivá témata všeobecné primární prevence na středních školách

  1. Vztahy v kolektivu a prevence šikany
  2. Zdravý životní styl – netholismus, kyberšikana
  3. Umění komunikace – umět říct svůj názor
  4. Závislost a závislostní jednání
  5. Sex a mezilidské vztahy
  6. Zdravý životní styl - poruchy příjmu potravy a sebepoškozování
  7. Svoboda a odpovědnost - práva a povinnosti v budoucnu

Cena: Pro litoměřické školy zdarma/350 Kč za seminář (přednášky jsou financované z rozpočtu prevence kriminality odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Litoměřice)

Časová dotace semináře: 1 vyučující hodina

Lektor: Bc. Martin Havelka

Exkurze

Návštěva Kontaktního centra Litomeřice. Hodinová beseda o službách a fungování KC. Základní rozdělení drog. Účinky a rizika užívaní OPL. Vznik závislosti a její dopady. Kvalita života. Kam se obrátit o pomoc. Exkurze je určena pro žáky 9. tříd a 1 - 4 stupeň středních škol

Cena: Pro litoměřické školy zdarma/20 Kč za žáka (přednášky jsou financované z rozpočtu prevence kriminality odboru sociálních věcí a zdravotnictví města Litoměřice)

Časová dotace semináře: 1 hodina

Lektor: Bc. Martin Havelka, pracovníci Kontaktního centra Litoměřice

Validator XHTML 1.0 Strict O.K. Ověřit CSS!
webmaster: v.matys@grumpa.net
https://www.grumpa.net/